Utbildningar iFenix

Genesis Luleå, 2017.

Intresset för att lära sig mer om iFenix är stort och inom kort kommer vi därför påbörja rullande utbildningar för våra kunder. Utbildningarna kommer beröra de olika funktionerna i iFenix och självklart kommer dessa utbildningar vara kostnadsfria för våra kunder att delta på. Ni bidrar mer er tid och vi ger er nya kunskaper om iFenix!

Följande utbildningar kommer finnas tillgängliga:
• Grundutbildningar för sälj, inköp och lager som även omfattar användare, inloggning, navigering, favoriter, list- och panelfunktioner samt sök.
• Grundutbildning kalkylering som omfattar prislistor, artikel, leverantör och kund.
• Avancerad utbildning för kalkylering.
• Artikel och artikelvård.
• Avancerade utbildningar för sälj och inköp som även omfattar dynamisk analys inom respektive område.
• Avancerad lagerutbildning som omfattar inventering, artiklar och saldo, lager- och anskaffningsbeställning, dynamisk beställning och dynamisk analys. Här berörs även flöden mot funktioner för in- och utleverans.
• Fakturering, reskontra och bokföring som även omfattar flöde för attest/granskning samt dynamisk analys.
• Administratör systemregister
• Avancerad utbildning kring dynamisk analys som spänner över sälj, inköp, logistik, reskontra och bokföring.
• Utbildning Logistik – Utkörning med koppling mot order.