Fokus på ändrade köpbeteenden

Stegvis övergång till totalintegration med bibehållen funktionalitet

RMS, Retail Management Solutions, betecknar en ny generation affärssystem som från grunden är utvecklat och anpassat för retail. iFenix totalintegrerade funktioner täcker butikens samtliga kärnprocesser där övergången kan ske successivt i en takt och omfattning som passar företaget, unika verksamhetskritiska funktioner kopplas på efter behov.  iFenix är byggt för svenska företag och hanterar stora mängder information och transaktioner.

Optimera verksamhetsutveckling och innovation. Samtidigt.

Three Box Solution är en etablerad modell som hjälper företag som vill optimera sitt nuläge utan att behovet av innovation hindras eller blir eftersatt. Detta görs genom att driva tre fokusområden, eller steg för steg.

Med möjligheten till en successiv övergång stödjer iFenix företag som vill bedriva aktivt förbättringsarbete samtidigt som verksamheten förbereds för nya innovativa affärsmodeller – utan att tappa fart.

1

Nutid

Med kärnprocesser och ny funktionalitet i ett och samma totalintegrerade system  optimeras verksamheten. Ökad användarvänlighet och automatiserade processer förenklar för medarbetarna. Funktionalitet som är unik och verksamhetskritisk körs i befintlig miljö.

2

I morgon

Vilka gamla sanningar, rutiner och arbetssätt hindrar den fortsatta verksamhetsutvecklingen eller förmågan att sälja mer? Överge dessa och lägg fokus på förbättringar som tas med in i iFenix. Resultatet blir en lösning som är bättre anpassad till verksamheten.

3

Framtid

Skapa nya rutiner kopplade till funktioner som inte funnits tidigare. Medarbetarna blir mer öppna för förändring när fördelarna blir påtagliga. Med hela verksamheten kopplad mot samma kärnprocesser blir fördelarna uppenbara för alla medarbetare.

Skalskydd klass 3 med
full redundans

En säkrad it-miljö är helt central för Genesis IT och därmed också iFenix. Säkerheten
är avhängig kontroll och därför gör vi inte som många andra aktörer; hyr in oss hos
någon annan. Istället har vi valt att själva äga våra datacenters. Riktlinjer och
standards för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information är mycket
hög. Genesis IT har framgångsrikt levererat tjänster över internet sedan 90-talet.

Tydlig och bred förankring

Framgångsrik implementering bygger på noggrann informationsgivning i hela organisationen – före, under och efter genomförandet. Utbildning, rutiner och tekniskt arbete genomförs parallellt och stegvis. Utsedd implementeringsansvarig finns med för att säkerställa och underlätta uppstarten i verksamheten.

Öppet för nya anpassningar

iFenix är byggt utan komplexa integrationsplattformar. Det betyder inte att utvecklingsmiljön är stängd för anpassningar och kraftfulla integrationer. Tvärtom. iFenix har integrationer som är helt nödvändiga för handelsföretag inom både detalj- och partihandel. Fler integrationer tillkommer kontinuerligt och enskilda specialintegrationer kan göras vid behov.  

Support_webb

Vi tar fullt ansvar

Som helhetsleverantör tar vi fullt ansvar för hela lösningen vilket gör det enklare för dig. Ärendehantering sker direkt i iFenix, via e-post eller telefon till vår supportavdelning. Under implementationen har du en dedikerad kontaktperson som kan din lösning.

testimonials11