Lösningen

Fullt fokus på konsumenternas ändrade köpbeteenden

RMS-baserat, användarvänligt och kostnadseffektivt Till skillnad mot många affärssystem på marknaden är iFenix RMS-baserat. Retail Management Solutions innebär att affärssystem från grunden är utvecklat för retailföretagets verksamhet i en komplex it-miljö. Totalintegrationen gör inte bara driften säkrare och enklare än ett moduluppbyggt system, utvecklingsarbetet går också snabbare. iFenix är öppet för integrationer och har en smidig och kvalitetssäkrad implementeringsprocess.

Kärnprocesser

Heltäckande lösning

iFenix har funktioner för kedjorna och butikernas hela verksamhet. Lösningen körs i en webbläsare. Allt från central funktionalitet för exempelvis artiklar, elektroniska flöden och webb till butiksfunktioner som kassa, inköp och e-post.

Produktöversikt
Utveckling

Kundbaserad fokusgrupp

iFenix har en engagerad och hängiven användargrupp som är starkt drivande i utvecklingen av iFenix. Fokusgruppen är till 100% inriktat på handelsföretagets behov och kundernas förändrade köpbeteenden. Frånvaron av komplexa och systemkänsliga integrationsplattformar gör att anpassningarna kan genomföras snabbt och kostnadseffektivt

Support
Säkerhet

Skalskydd klass 3 med full redundans

En säkrad it-miljö är helt central för Genesis IT och därmed också iFenix. Säkerheten är avhängig kontroll och därför gör vi inte som många andra aktörer; hyr in oss hos någon annan. Istället har vi valt att själva äga våra driftanläggningar. Riktlinjer och standards för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information är mycket hög.

Infrastruktur
Implementering

Tydlig och bred förankring

Framgångsrik implementering bygger på noggrann informationsgivning i hela organisationen - före, under och efter genomförandet. Utbildning, rutiner och tekniskt arbete genomförs parallellt och stegvis. Utsedd implementeringsexpert finns med för att säkerställa och underlätta uppstarten i verksamheten.

Produktöversikt
Integrationer

Öppet för anpassningar

iFenix är byggt utan komplexa integrationsplattformar. Det betyder inte att utvecklingsmiljön är stängd för anpassningar och kraftfulla integrationer. Tvärtom. iFenix har över 20 integrationer som är helt nödvändiga för handelsföretag inom både detalj- och partihandel. Fler tillkommer kontinuerligt och enskilda specialintegrationer kan göras vid behov.

Integrationer
Support

Totalansvar

Som helhetsleverantör tar vi fullt ansvar för hela lösningen vilket gör det enklare för dig. Ärendehantering sker via e-post eller telefon till vår supportavdelning. Under implementationen har du har en kontaktperson som kan din lösning.

Support