Affärssystem - iFenix logo
iFenix

Affärssystem för svensk handel

iFenix är ett modernt och molnbaserat affärssystem som utvecklats för att tillgodose morgondagens krav i både fysisk och digital handel. iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora företag som det passar kompletta butikskedjor. Systemet bygger på färdiga flöden för handelns alla kärnprocesser och med iFenix Grow kan mindre företag koppla på nya funktioner och processer allt eftersom företagets behov växer.

iFenix är ett framtidssäkert och totalintegrerat system som inte kräver konsulter och långa startsträckor för att komma igång med.

Välj vilken av kategorierna nedan som passar dig bäst och ta reda på hur iFenix kan förbättra även din verksamhet, utan stora och konsulttunga projekt.

Affärssystem för butiker

Full kontroll på butiksflödet. Kom snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Effektiv informationshantering av kunder, leverantörer och produkter. Tillgång till stora mängder produktinformation, även bilder och dokument.

Hög tillgänglighet med molnbaserad tjänst och app. Kassa och mobil kassa med flera betalningslösningar.

Affärssystem för butikskedja

Central styrning och kontroll av både information och butiker.

Centrala funktioner för att kunna styra delar i verksamheten såsom masterdata, prissättning, kampanjer och sortiment.

Med data i realtid från respektive butik får kedjan både kontroll och överblick av såväl varuflöden som information.

Affärssystem för Grossister

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.

Centrala funktioner för att styra delar i verksamheten såsom masterdata, prissättning och sortiment.

Data i realtid från respektive lagerställe ger både kontroll och överblick av såväl varuflöden som information.

Retailföretagen står inför stora utmaningar.
Är ditt företag redo?

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften inom svensk detaljhandel och utmana de stora IT-företagen och deras affärssystem.

I kraft av sin storlek håller de inte bara hela branscher instängda i en föråldrad it-miljö. De utgör också ett hinder för moderna retailföretag som snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt vill anpassa sig efter nya konsumtionsmönster och snabbt ta till vara på möjligheterna med ny teknik.

Med det RMS-baserade affärssystemet iFenix står svenska handelsföretag rustade för att möta morgondagen; besöksräknare kopplat till antalet köp idag – integrerad heat map-baserad försäljningsanalys imorgon?

Strategisk partner

Då iFenix är ett Retail Management Solutions-baserat system sker utvecklingen
utifrån kundernas och konsumenternas behov och beteende. Detta optimerar
möjligheterna att bygga kundinsikt, relationer och lojalitet.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

Att beräkna den exakta totalkostnaden för ägandet av företagets it-miljö är svårt. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Därför är det inte ovanligt att kostnadsbilden kan vara ganska diffus, vilket gör det svårt att avgöra hur företagets it-lösning kan blir mer kostnadseffektiv.

iFenix är en molnbaserad och totalintegrerad lösning som omfattar handelsföretagets samtliga kärnprocesser, vilket ofta bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden. Särskilt om it-miljön är moduluppbyggd och helt eller delvis är beroende av ett eller flera äldre system eller komplexa integrationer.

Genesis IT – bolaget bakom iFenix affärssystem

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

 

Genesis IT grundades 1998 och har cirka 40 anställda. Huvudkontoret och serverhallarna finns i Luleå och försäljningskontoret i Stockholm.