retina_logo

 Modernt affärssystem för svensk handel

iFenix är ett modernt och molnbaserat affärssystem som utvecklats för att tillgodose morgondagens krav i både fysisk och digital handel. iFenix affärssystem passar lika bra för växande små och medelstora företag som det passar kompletta butikskedjor. Systemet bygger på färdiga flöden för handelns alla kärnprocesserna och med iFenix Grow kan mindre företag koppla på nya funktioner och processer allt eftersom företagets behov växer.

iFenix är ett framtidssäkert och totalintegrerat system som inte kräver konsulter och långa startsträckor för att komma igång med.

Välj vilken av nedan kategori som passar dig bäst och ta reda på hur iFenix kan förbättra även din verksamhet, utan stora och konsulttunga projekt.

Butik

Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Kedja

Central styrning och kontroll av både information och butiker.

Grossist

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.