retina_logo

Ett molnbaserat affärssystem som arbetar i realtid. Från grunden utvecklat för retail- och handelsföretag.

Butik

Full kontroll på butiksflödet. Snabbt igång med traditionell eller mobil kassa.

Kedja

Central styrning och kontroll av både information och butiker.

Grossist

Full flödeskontroll på varor, lager och information för en eller flera lagerställen.