Digitala lapptäcken och nästa steg inom svensk retail

johan

För omkring 20 år sedan påbörjades digitaliseringen av den svenska detaljhandeln. Undan för undan flyttade butikernas verksamhet in i datorerna. Lagerhanteringen, bokföringen och kassasystemet (för att nämna några) gjordes till separata system som alla skötte sin uppgift men inte kommunicerade med varandra.

För omkring 20 år sedan påbörjades digitaliseringen av den svenska detaljhandeln. Undan för undan flyttade butikernas verksamhet in i datorerna. Lagerhanteringen, bokföringen och kassasystemet (för att nämna några) gjordes till separata system som alla skötte sin uppgift men inte kommunicerade med varandra.

För att få systemen att fungera tillsammans infördes sedan integrationsplattformar som en form av tillsvidarelösning. Varje ny funktion gick att placera vid sidan av de befintliga och under en tid så fungerade lösningen ganska bra. Men sedan stannade utvecklingen. Idag kan en butikskedja sitta med upp till 10-15 olika system, som sköter sina uppgifter men som fortfarande inte kommunicerar felfritt med varandra. Det leder till höga och onödiga kostnader.

De flesta butikerna sköts idag till största del digitalt. Men tillsvidarelösningen med integrationsplattformar har blivit kvar som en permanent huvudvärk inom svensk retail.

Det har blivit dags för svensk retail att ta nästa steg och gå över till ett affärssystem där alla företagets kärnprocesser ligger i en och samma lösning. En totallösning där det inte finns behov av någon integrationsplattform – och där du inte behöver fundera på om nästa uppdatering kommer ställa till med lika många problem som den löste.

Det här är nästa steg för svensk retail i den digitala revolutionen.
Läs mer på www.ifenix.se

Johan Schiptjenko
Kommersiell chef, Genesis IT