Villkor

Genesis IT behandlar dina personuppgifter

Genesis behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Genom att fylla i dina personuppgifter (t ex namn och e-postadress) så samtycker du till att Genesis behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

Genesis IT är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss. Vi använder din e-postadress och andra personuppgifter till att upprätthålla en god service eller för att ge dig information om vår verksamhet. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant.

Personuppgifter kan t ex vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida eller annan information som du väljer att lämna om dig själv.

Du har när som helst rätt att se vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till info@genesis.se eller per brev till adress nedan.

Vill du ha ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss.