Infrastruktur

Serverhall_1

Byggt med kunden i fokus

För Genesis IT har säkerheten högsta prioritet. Därför hyr vi inte in oss hos tredje part utan äger själva vår anläggning för att ha full kontroll över den fysiska och logiska säkerheten. Anläggningen håller högsta nivå vad gäller såväl säkerhet som tillgänglighet. I vår miljö finns strikta riktlinjer för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information, ”rätt person på rätt plats”. Detta säkerställs med passage- och accesskontroller, övervakning med mera.

 

Fysisk säkerhet

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  All personal är säkerhetsklassad

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Endast behörig personal har tillgång till serverhallen, passagekontroll sker med både kort, lösenord och fingeravtryck

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Skalskydd klass 3 av såväl yttre skalskydd som serverhallar

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Samtliga områden omgärdas av elstängsel

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Serverhallen är skyddad mot inbrott, översvämning, brand och värme

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Hela anläggningen är larmad med koppling till larmcentral

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Elförsörjningen är säkrad med redundanta dieselgeneratorer och UPS

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Serverhallen kyls med två (2) alternerande kylaggregat. Ytterligare ett separat kylsystem finns för nödkyla

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Backup av serverhallen finns på annan fysisk plats

Logisk säkerhet

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Flera antivirussystem

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  System för intrångsdetektion

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Segmenterade nät

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Kontinuerlig övervakning av nät & servrar

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Kontinuerlig säkerhetskopiering

 • ion-checkmark-circled – Ionicons Copy 23

  Backup lagras även på annan fysisk plats

Ta nästa steg och börja