Varför talar ingen om den totala it-kostnaden?

Att beräkna den exakta totalkostnaden för ägandet av företagets it-miljö är svårt. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Därför är det inte ovanligt att kostnadsbilden kan vara ganska diffus, vilket gör det svårt att avgöra hur företagets it-lösning kan blir mer kostnadseffektiv.

iFenix är en molnbaserad och totalintegrerad lösning som omfattar handelsföretagets samtliga kärnprocesser, vilket ofta bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden. Särskilt om it-miljön är moduluppbyggd och helt eller delvis är beroende av ett eller flera äldre system eller komplexa integrationer.

testimonials11

Företagets it-kostnad idag?

Använd vårt verktyg och börja jakten på företagets it-kostnad. Använd reglagen för att göra en snabb överslagsberäkning för att se storleksordningen. Vill du får mer hjälp i beräkningen kan du kostnadsfritt få vårt kalkylstöd per e-post.

Affärssystemsfunktioner

KR/ÅR
SÅ SOM:
Offert
Order (hämt, plock, arbete, anskaffning, direkt)
Kund
Leverantör
Artikel
Beställning
Lagersaldo
Inventering och lagerändring
Fakturering

Kassa/POS

KR/ÅR
SÅ SOM:
Kassa-funktion direkt i affärssystemet
Cloudbox - möjliggör kassa över molnet
Kontrollbox/kontrollenhet

Artikelhantering

KR/ÅR
SÅ SOM:
Avancerad fritextsök över flertalet begrepp
Artikel, Kund, Leverantör, Gruppering, Specifika fält
Supersök order, kundreskontra, leverantörsreskontra etc
Masshantera

Uppföljning och analys

KR/ÅR
SÅ SOM:
Spåra och leta upp information dynamiskt
Försäljningsanalys
Dynamisk analys
Dynamisk lageromsättningshastighet
Masshantera

Webb

KR/ÅR
SÅ SOM:
Möjlighet till en webbplats per butik
Möjlighet till kedjestyrning per butik
Artikelinformation (pris, enheter, saldo bild, dokument etc.)
B2B med kundinloggning med utökad funktionalitet
Fritextsök

Ekonomi

KR/ÅR
SÅ SOM:
Fakturering
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Bokföring

Hantera fakturor

KR/ÅR
SÅ SOM:
Inkommande Peppol/EDI
Inkommande PDF (tolk valbar)
Inkommande papper (tolk valbar)
Matchning huvud
Matchning rad (beställningsunderlag)
Granskning/Attestflöde
Utgående Peppol/EDI
Utgående PDF via mail
Utgående papper (printtjänst valbar)
Genomfakturering

Elektroniska processer

KR/ÅR
SÅ SOM:
Peppol (meddelanden in/ut)
UBL

Kedjefunktioner

KR/ÅR
SÅ SOM:
Marginalförstärkning - automatisering av utpriser kontra inpriser
Prislistor per leverantör, grupp, artikel, enhet
Kundunikt pris per leverantör, grupp, artikel, enhet
Bonus och rabattstrukturer

Drift

KR/ÅR
SÅ SOM:
Datakommunikation
Datalagring

Skrivbord, E-post, lagring

KR/ÅR
SÅ SOM:
Skrivbord
E-post
Lagringsyta

Integrationskostnader

KR/ÅR

Konsultarvode

KR/ÅR

Affärssystemsfunktioner

0  +

Kassa/POS

0  +

Artikelhantering

0  +

Uppföljning och analys

0  +

Webb

0  +

Ekonomi

0  +

Hantera fakturor

0  +

Elektroniska processer

0  +

Kedjefunktioner

0  +

Drift

0  +

Skrivbord, E-post, lagring

0  +

Integrationskostnader

0  +

Konsultarvode

0  +

Totalkostnaden

1.200.000KR

Beställ detaljerat kalkylstöd

Licenskostnader, personella resurser, hårdvara, drift och support. Det finns många kostnadsposter. Vårt kalkylstöd leder dig i processen till en mer detaljerad kostnadsbild.

Tack, skicka kalkylstödet

Lägre kostnader för utveckling, drift och underhåll

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Lägre driftskostnad

Med it-driften i molnet kan kostnader för hårdvara, uppgraderingar, drift och service sänkas. Datalagringen sker i vårt datacenter (säkerhetsklass 3). Kostnadseffektivt då den delas med andra.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Lägre utvecklingskostnad

iFenix är en totalintegrerad lösning med ett fåtal moduler och utan kostnadskrävande integrationsplattformar. Samtidigt är det öppet för integration när det behövs. Minskat behov av it-konsulter innebär stora besparingar.

ikon1

Färre it-konsulter

Färdiga flöden och funktioner. Inga anpassningar för att komma igång.

ikon2

Frigör resurser

Skapa medel till att starta upp nedprioriterade men viktiga förbättringar.  

ikon3

Högre lönsamhet

Ökar företagets lönsamhet genom lägre total ägandekostnad för it-miljön.  

ikon4

Ökad effektivitet

It-avdelningen kan göra mer med mindre. Löpande rutinarbete hanteras inom ramen för iFenix.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning