Företagets it-kostnad idag?

Använd vårt verktyg och börja jakten på företagets it-kostnad. Använd reglagen för att göra en snabb överslagsberäkning för att se storleksordningen. Vill du får mer hjälp i beräkningen laddar du ner vårt kalkylstöd.

Affärssystemsfunktioner

KR/ÅR
SÅ SOM:
Offert
Order (hämt, plock, arbete, anskaffning, direkt)
Kund
Leverantö
Artikel
Beställning
Lagersaldo
Inventering och lagerändring
Fakturering

Kassa/POS

KR/ÅR
SÅ SOM:
Kassa-funktion direkt i affärssystemet
Cloudbox - möjliggör kassa över molnet
Kontrollbox/kontrollenhet

Artikelhantering

KR/ÅR
SÅ SOM:
Avancerad fritextsök över flertalet begrepp
Artikel, Kund, Leverantör, Gruppering, Specifika fält
Supersök order, kundreskontra, leverantörsreskontra etc
Masshantera

Uppföljning och analys

KR/ÅR
SÅ SOM:
Spåra och leta upp information dynamiskt
Försäljningsanalys
Dynamisk analys
Dynamisk lageromsättningshastighet
Masshantera

Webb

KR/ÅR
SÅ SOM:
Möjlighet till en webbplats per butik
Möjlighet till kedjestyrning per butik
Artikelinformation (pris, enheter, saldo bild, dokument etc.)
B2B med kundinloggning med utökad funktionalitet
Fritextsök

Ekonomi

KR/ÅR
SÅ SOM:
Fakturering
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Bokföring

Hantera fakturor

KR/ÅR
SÅ SOM:
Inkommande Peppol/EDI
Inkommande PDF (tolk valbar)
Inkommande papper (tolk valbar)
Matchning huvud
Matchning rad (beställningsunderlag)
Granskning/Attestflöde
Utgående Peppol/EDI
Utgående PDF via mail
Utgående papper (printtjänst valbar)
Genomfakturering

Elektroniska processer

KR/ÅR
SÅ SOM:
Peppol (meddelanden in/ut)
UBL

Kedjefunktioner

KR/ÅR
SÅ SOM:
Marginalförstärkning - automatisering av utpriser kontra inpriser
Prislistor per leverantör, grupp, artikel, enhet
Kundunikt pris per leverantör, grupp, artikel, enhet
Bonus och rabattstrukturer

Drift

KR/ÅR
SÅ SOM:
Datakommunikation
Datalagring

Skrivbord, E-post, lagring

KR/ÅR
SÅ SOM:
Skrivbord
E-post
Lagringsyta

Integrationskostnader

KR/ÅR

Konsultarvode

KR/ÅR

Affärssystemsfunktioner

0  +

Kassa/POS

0  +

Artikelhantering

0  +

Uppföljning och analys

0  +

Webb

0  +

Ekonomi

0  +

Hantera fakturor

0  +

Elektroniska processer

0  +

Kedjefunktioner

0  +

Drift

0  +

Skrivbord, E-post, lagring

0  +

Integrationskostnader

0  +

Konsultarvode

0  +

Totalkostnaden

1.200.000KR

Ladda ner detaljerat kalkylstöd

Licenskostnader, personella resurser, hårdvara, drift och support. Det finns många kostnadsposter. Vårt kalkylstöd leder dig i processen till en mer detaljerad kostnadsbild.

Laddar ner kalkylstöd

Lägre kostnader för utveckling, drift och underhåll

Lägre driftskostnad

Med iFenix behöver företaget inga servrar på plats, de står i vår serverhall (säkerhetsklass 3). Därmed belastas inte din it-budget med separata kostnader för hårdvara, uppgraderingar, drift och service.

Lägre utvecklingskostnader

iFenix är en totalintegrerad lösning med ett fåtal moduler och kostnadskrävande integrationsplattformar. Samtidigt är det öppet för integration mot exempelvis branschspecifika databaser eller annan extern data. Minskat behov av it-konsulter innebär stora besparingar

Färre it-konsulter

Ingen integrationsplattform sänker utvecklingskostnaden betydligt.

Frigör resurser

Frigör medel till att starta upp nedprioriterade men viktiga förbättringar.

Högre lönsamhet

iFenix ökar företagets lönsamhet genom att kapa kostnader för företagets it-miljö.

Mindre internresurser

It-avdelningen kan göra mer med mindre. Löpande rutinarbete hanteras inom ramen för iFenix.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning

Lösningen