Genesis IT jobbar kontinuerligt på att bli snabbare och bättre på vår support. Alla frågor kring iFenix, drift och kommunikation hanteras av samma supportavdelning för att ge en bättre upplevelse. Supporten blir både effektivare och enklare med bara en leverantör och ärenden hanteras strukturerat genom första och andra linjens support samt funktioner för test, teknik och utveckling. Support sker löpande via telefon och mail, skärmdelning samt ärendehantering i iFenix. Genesis IT anpassar resurser och insatser efter uppdragsgivarens organisation, kompetens, omfattning av leverans samt erfarenhet. Supporten finns alltid tillgänglig för alla användare av iFenix. 

 

En support - flera kontaktvägar

  • 52-512

    Som användare av iFenix har företaget bara en support som hanterar alla frågor angående hela iFenix-miljön. Supporten blir både effektivare och enklare för alla användare i organisationen med bara en support för alla olika ärenden.

Kundgemensam utveckling

  • support

    Genesis IT har en engagerad och hängiven iFenix användargrupp som är drivande i utvecklingen av systemet. Inriktningen är främst inom handels- och retailföretagens behov idag och imorgon. Stort fokus riktas på kundernas förändrade köpbeteenden. Frånvaron av komplexa och systemkänsliga integrationsplattformar gör att anpassningar kan genomföras snabbt och kostnadseffektivt.

Ta nästa steg och börja