Strategisk partner

Att beräkna den exakta totalkostnaden för ägandet av företagets it-miljö är svårt. Det är många parametrar att ta hänsyn till. Därför är det inte ovanligt att kostnadsbilden kan vara ganska diffus.

 • Fokus på kundbeteende med RMS

  Då iFenix är ett Retail Management Solutions-baserat system sker utvecklingen utifrån kundernas och konsumenternas behov och beteende. Detta optimerar möjligheterna att bygga kundinsikt, relationer och lojalitet.

 • Kundanpassat arbetsflöde

  RMS skapar nya möjligheter för medarbetarna att möta konsumenterna både on- och offline.

 • Snabbare marknadsanpassning

  Som totalintegrerad lösning, utan moduluppbyggnad och komplicerade integrationsplattformar, blir vidareutvecklingen av iFenix enklare och därmed snabbare. Utvecklingsmiljön är homogen och därmed mindre känslig för störningar från andra externa system.

 • Snabb uppstart

  Utbildning parallellt med implementering ger kompetent personal från start.

 • Högre lönsamhet

  Lägre total ägandekostnad för it-miljön. Ökad försäljning med bättre kundanpassning.

 • Djupare insikt

  Enhetligt användargränssnitt minimerar fel och möjliggör datasökning långt ner i verksamheten.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning

Lösningen