Retailföretagen står inför stora utmaningar. Är ditt företag redo?

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften inom svensk detaljhandel och utmana de stora IT-företagen och deras affärssystem.

I kraft av sin storlek håller de inte bara hela branscher instängda i en föråldrad it-miljö. De utgör också ett hinder för moderna retailföretag som snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt vill anpassa sig efter nya konsumtionsmönster och snabbt ta till vara på möjligheterna med ny teknik.

Med det RMS-baserade affärssystemet iFenix står svenska handelsföretag rustade för att möta morgondagen; besöksräknare kopplat till antalet köp idag – integrerad heat map-baserad försäljningsanalys imorgon?  

testimonials11

Strategisk partner

Då iFenix är ett Retail Management Solutions-baserat system sker utvecklingen
utifrån kundernas och konsumenternas behov och beteende. Detta optimerar
möjligheterna att bygga kundinsikt, relationer och lojalitet.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Smartare organisation

Molndrift i realtid håller data uppdaterad och relevant. Tillgänglig för alla behöriga, oavsett hårdvara.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Snabbare marknadsanpassning

Som totalintegrerad lösning, utan komplicerade integrationsplattformar, blir vidareutvecklingen av iFenix enklare och därmed snabbare. Utvecklingsmiljön är homogen och därmed mindre känslig för störningar från andra externa system.  

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Kundanpassat arbetsflöde

RMS skapar nya möjligheter för medarbetarna att möta konsumenterna både on- och offline.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Snabb uppstart

Utbildning parallellt med implementering ger kompetent personal från start.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Högre lönsamhet

Lägre total ägandekostnad för it-miljön. Ökad försäljning med bättre kundanpassning.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Djupare insikt

Enhetligt användargränssnitt minimerar fel och möjliggör större tidsbesparing.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning