Strategisk partner

iFenix har sin utgångspunkt i Retail Management Solutions och it-ledningens affärsstrategiska betydelse. Utvecklingsarbetet har 100% fokus på handels- och retailföretagens aktuella och framtida behov. Resultatet blir RMS-lösningar byggda på marknadsinsikter i både bredd och djup.

Totalansvar

En leverantör med ansvar för hela it-miljön, inklusive säker infrastruktur och support. It-avdelningen har därmed färre externa relationer och system. Tid och resurser frigörs för mer kvalificerade och övergripande uppgifter.

Ökad användarvänlighet

Intuitivt gränssnitt och ett system för hela företaget ökar användarnas tillgänglighet och förståelse för verksamheten

Öppet för anpassning

Totalintegrerat och heltäckande – samt öppet för anpassning. Antalet integrationer och anpassningar ökar stadigt.

Säkrad implementering

Stor vikt läggs vid att ha en metodisk och väl förankrad implementeringsprocess. Utbildning sker parallellt.

Realtidsöverföring

Automatiserade processer för affärsdata eliminerar manuell hantering.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning

Lösningen