Totalintegrerat - öppet för integration och anpassningar

Från verksamhetsstöd till strategisk affärsutveckling

Den tekniska utvecklingen driver marknader i ett rasande tempo. Kravet på att snabbt anpassa sig har aldrig varit större. Inom fast retail har it-chefens roll blivit allt mer affärsstrategisk då it-miljön blivit en förutsättning för att tillvarata framtida affärsmöjligheter. iFenix är från grunden byggt för fast retail. Därför är det molnbaserat, totalintegrerat och täcker företagets samtliga kärnprocesser. Utvecklingstakten och anpassningsförmågan är hög. iFenix är anpassningsbart efter handelsföretagets behov, det släpps med flera versioner per år och nya integrationer tillkommer kontinuerligt. Helt nödvändigt när ledningen för it vill ta ett mer affärsstrategiskt ansvar.

testimonials11
ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Strategisk partner

iFenix har sin utgångspunkt i Retail Management Solutions och it-ledningens affärsstrategiska betydelse. Utvecklingsarbetet har 100% fokus på retailföretagens aktuella och framtida behov. Resultatet blir RMS-lösningar byggda på marknadsinsikter i både bredd och djup.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Totalansvar

En leverantör med ansvar för hela it-miljön, inklusive säker infrastruktur och support. It-avdelningen har därmed färre externa relationer och system. Tid och resurser frigörs för mer kvalificerade och övergripande uppgifter.

ikon1

Ökad användarvänlighet

Intuitivt gränssnitt och ett system för hela företaget ökar användarnas tillgänglighet och förståelse för verksamheten.

ikon2

Öppet för anpassning

Totalintegrerat och heltäckande – samt öppet för anpassning. Antalet integrationer och anpassningar ökar stadigt.

ikon3

Säkrad implementering

Stor vikt läggs vid att ha en metodisk och väl förankrad implementeringsprocess. Utbildning sker paralellt.

ikon4

Realtidsöverföring

Automatiserade processer för affärsdata eliminerar manuell hantering.

Gå vidare

Läs mer om vår lösning