Implementation

Målsättningen är att alla som berörs, från slutanvändare till ledning, har en gemensam bild av vad iFenix kan göra för var och en. Särskild omsorg ges till tidsplanen för implementation.


Tack vare gedigen erfarenhet har vi kunnat utarbeta en modell för implementation som säkerställer den höga nivå vi alltid eftersträvar att leverera i varje fas. Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande och utbildning sker parallellt med implementationen. Resultatet blir en effektiv inlärning och kompetent personal redan från start.


När alla delar i projektplanen är avklarade är det dags för driftstart och Genesis IT är då på plats för driftstartsstöd. Implementeringsprocessen avslutas formellt med en utvärdering och uppföljning efter cirka ett halvår.

 

Ta nästa steg och börja