Implementation

Målsättning

Målsättningen är att alla som berörs, från slutanvändare till ledning, har en gemensam bild av vad iFenix kan göra för var och en. Särskild omsorg ges till tidsplanen för implementation.

Implementationsprocessen

Tack vare gedigen erfarenhet har vi kunnat utarbeta en modell för implementation som säkerställer den höga nivå vi alltid eftersträvar att leverera i varje fas. Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande och utbildning sker parallellt med implementationen. Resultatet blir en effektiv inlärning och kompetent personal redan från start. En erfaren personlig implementationsexpert ledsagar ert team genom hela processen för att göra övergången så smidig som möjligt för er.

Driftstart

När alla delar i projektplanen är avklarade är det dags för driftstart och Genesis IT är då på plats för driftstartsstöd. Implementeringsprocessen avslutas formellt med en utvärdering och uppföljning efter cirka ett halvår.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

En support

GENESIS IT kan ta ansvar för hela er it-miljö. Er IT-avdelning och personal får färre externa relationer och system samt ett enkelt och tydligt sätt att kontakta supporten.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

En långsiktig partner

GENESIS IT utvecklar ständigt iFenix så att affärssystemet kan ge dig alla fördelar du behöver i den hårdnande konkurrensen om kunderna.

testimonials

Ta nästa steg och börja