Nya dataskyddsförordningen

Genesis Luleå, 2017.

I maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla och hos oss är förberedelsearbetet i full gång både kring rutiner och funktionalitet.

I maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft. I och med detta så kommer vi alla behöva anpassa våra rutiner för att efterfölja de nya direktiven.
Vi vill att iFenix ska vara lätt och smidigt att använda och kommer därför göra justeringar i systemet så att de som använder det enklare kan följa de nya reglerna som kommer gälla.

Sammanfattningsvis anpassas iFenix för att hantera:.

Ta in och administrera samtycke från personer för att lagra deras information.
Möjlighet att ta ut all information som lagras om en person på dennes begäran.
Möjlighet att ta bort all information på en person i och med dennes rätt att “bli glömd”.
Kontrollera status kring samtycke via våra analysfunktioner.
Är ni intresserade av hur iFenix kan underlätta för er och ert dagliga arbete? Kontakta oss så berättar vi mer!