iFenix 3.0

ifenix-logo-2

Vi påbörjade utrullningen av version 3.0 av iFenix i november 2017 och arbetet fortsätter. För de kunder som ännu inte kör versionen kommer mer information separat, självklart tillsammans med kompletta releasenotes.

Arbetet med version 3.0 har inte bara omfattat förbättringar och ny funktionalitet utan även större förändringar ”under huven”. Versionen omfattar en större underliggande omstrukturering av hur iFenix är uppbyggt och kommer på så vis underlätta för framtida releaser och justeringar av specifika delar av systemet. Med andra ord innebär det att vi kommer kunna släppa justeringar av specifika funktioner utan att påverka resterande flöden i iFenix. Självklart har vi även med några korrigeringar och förbättringar av funktionalitet i den nya versionen av iFenix!

I samband med version 3.0 kommer vi erbjuda separata utbildningar för de nya funktionerna Dynamiska Analys och Artikelvård. Andra funktioner som kort kan nämnas är:
• Förbättring och förenkling av befintlig analys
• Mailhistorik under flik Historik i offert och order
• Ny funktion ”Meddelande” för att kontrollera meddelanden som skickats till kund via e-post
• Funktion ”Lagerförs i” på artikel för att bättre kunna hantera alternativa artiklar och leverantörer
• Ny ordertyp Avropsorder
• Tillägg i masshantera kring kundstatistik
• Hantering EDI via Peppol

I samband med releasen av 3.0 har vi även tagit fram några korta videos (screencasts) för att enklare och mer visuellt kunna beskriva några av de nyheter som finns med i releasen. Allt eftersom kommer vi utöka användandet av informativa videos för att på ett enklare sätt nå ut med information.

Videorna kommer inom kort finnas tillgängliga här på hemsidan för iFenix!