Följande utbildningar kommer finnas tillgängliga:
• Grundutbildningar för sälj, inköp och lager som även omfattar användare, inloggning, navigering, favoriter, list- och panelfunktioner samt sök.
• Grundutbildning kalkylering som omfattar prislistor, artikel, leverantör och kund.
• Avancerad utbildning för kalkylering.
• Artikel och artikelvård.
• Avancerade utbildningar för sälj och inköp som även omfattar dynamisk analys inom respektive område.
• Avancerad lagerutbildning som omfattar inventering, artiklar och saldo, lager- och anskaffningsbeställning, dynamisk beställning och dynamisk analys. Här berörs även flöden mot funktioner för in- och utleverans.
• Fakturering, reskontra och bokföring som även omfattar flöde för attest/granskning samt dynamisk analys.
• Administratör systemregister
• Avancerad utbildning kring dynamisk analys som spänner över sälj, inköp, logistik, reskontra och bokföring.
• Utbildning Logistik – Utkörning med koppling mot order.