Artiklar

Den digitala ryggraden byggs bäst med data

Företag som vill möta konsumenter på ett modernt och effektivt sätt behöver ta kontroll över sina data. Det ger både flexibilitet och enhetlighet i verksamheten. När ett företag ska ta steget till att arbeta i flera kanaler gentemot sina kunder finns risken att beslutsfattarna direkt börjar diskutera vilka system som ska göra det möjligt. Det…

Read More

Rätt affärssystem är din digitala ryggrad

Ett effektivt affärssystem ska klara många olika typer av uppgifter och dessutom vara mobilt och lätt att anpassa till ändrade behov.

Read More

Vad är ett affärssystem?

Ett bra affärssystem gör det möjligt att driva ett företag på ett effektivt sätt. Här är en beskrivning av vad som skiljer olika affärssystem åt och av vilka delar som ingår.

Read More