Think Tank – Retail

Think Tank Retail är en tankesmedja som skapades 2017 av Johan Schiptjenko. Tankesmedjan skapades för att skaffa ett bättre nätverk i Sveriges toppskikt av företagsledare inom handel. Företagsledare kunde på detta sätt dela med sig och utbyta information med ”likasinnade” men från olika branscher inom handel.

Syfte med tankesmedjan

Syftet med denna tankesmedja är att bygga nätverk för att nå större insikt om digitalisering av handeln.

Med hjälp av inspiratörer katalyseras mötet mellan beslutsfattare från olika marknader/branscher inom handel för att utbyta erfarenheter, idéer och kunskaper inom strategin för digitalisering.

Du kommer att träffa andra VD:ar och beslutsfattare från andra branscher än från din egen. Vi gör inte några tekniska djupdykningar. Nivån är strategisk och handlar om hur den digitala framtiden kan komma att se ut för parti-, detalj- och e-handel.

Hur går det till

Antalet deltagare vid varje tillfälle är max 12 personer. Detta för att alla sitter vid samma bord och ska kunna höra vad alla säger och det sker oftast över en middag. I vissa fall är agendan enbart styrd mot att diskutera digitalisering i allmänhet, och i andra fall mer styrd mot ett mer specifikt ämne.

Middagen är just enbart en middag. Inga PowerPoints, inga datorer, inga rollups, ingen försäljning. Vi diskuterar fritt den framtida digitaliseringen av handel.

Tankesmedjan sker fyra gånger per år och vi eftersträvar ca. 50% nya deltagare. Detta flöde av deltagare som ”kommer & går” gör att tankesmedjan hela tiden har nya intressanta infallsvinklar & deltagare.

Vem kan vara med på tankesmedjan

Deltagarna är VD, ägare eller styrelseledamot i företag inom parti-, detalj- och e-handel.

Hur gör jag om jag vill vara med?

Ring Johan Schiptjenko på Genesis IT på 076-669 70 44 så berättar han mer.

 

Tidigare Think Tank - Retail event inkluderade deltagare från:

Gå vidare

Läs mer om vår lösning