Integritetspolicy och
information om användning
av cookies – Genesis IT

INLEDNING

Genesis IT månar om din integritet och följer dataskyddslagstiftningen1. Vänligen läs denna integritetspolicy, som innehåller information om vår behandling av Dina personuppgifter och vår användning av cookies, och om vilka rättigheter Du har.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Webbplatsen

De personuppgifter som behandlas om Dig i anslutning till att Du besöker vår webbplats är dels dem som Du själv lämnar till oss (t.ex. namn och e-postadress), dels uppgifter som vi hämtar in från externa källor. Det genereras även indirekta personuppgifter via Din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy. 

Dina personuppgifter behandlas av Genesis IT för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med Dig samt för marknadsföringsändamål. Läs även längre ner om de behandlingar som sker i anslutning till cookies på webbplatsen.

Nyheter

Via webbplatsen www.ifenix.se kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ta del av den information som Genesis IT skickar ut via e-post. Personuppgifterna (namn och e-post) som du lämnar i samband med detta använder vi för att hantera din prenumeration.

Arbetsansökan

Via webbplatsen www.genesis.se kan du göra skicka en spontanansökan eller söka lediga tjänster som Genesis IT utannonserar. Ansökan behandlas av Genesis ITs HR ansvarige och personuppgifterna (namn, e-postadress, telefonnummer, CV och övriga uppgifter) som du lämnar i samband med ansökan använder vi för att behandla ditt ärende och upprätthålla en kandidatdatabas för eventuellt kommande lediga tjänster. 

Kontakta oss

Vi behandlar också dina personuppgifter (namn, e-postadress och övrigt) när du kontaktar oss via info@ifenix.seinfo@genesis.sesales@genesis.se eller ir@genesis.se.

Potentiell kund

I syfte att erbjuda våra tjänster har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse och därför registrerat dina personuppgifter (namn, e-postadress och/eller telefonnummer). Uppgifterna har vi antingen fått från dig direkt, någon som du känner eller någon av våra samarbetspartners. 

Övrigt

Indirekt behandlas Dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system. 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Genesis IT AB behandlar Dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med Dig (om du t.ex. beställer något via vår webbplats) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av Dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med för att uppfylla ett avtal med Dig eller för att förbättra vår kommunikation och marknadsföring. 

Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att Dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

LAGRINGSPERIOD

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Genesis IT AB:s gallringsrutin.

COOKIES

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. 

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Genesis IT AB:s ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person annat än den information du aktivt valt att lämna till oss.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. 

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan. 

Definition förstapartscookies

Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. En förstapartscookie är en cookie där cookien har samma domännamnsavsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av webbplatsen som användaren besöker.

Definition tredjepartscookie

En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som webbplatsen har.

En och samma tredjepartscookie kan därmed användas av flera olika webbplatser som samarbetar för att utröna hur webbplatsbesökarna surfar mellan webbplatserna i nätverket. För de allra flesta webbplatser som inte är med i någon form av nätverk är detta dock helt ointressant. Det enda som de allra flesta vill veta är antalet unika besökare.

Namn

Typ av cookie och funktion

Syfte

Lagringstid

gwcc
page3image1787182720Förstapartscookie page3image1768823632Förståelse och mätning av online-marknadsföring page3image17687889283 månader
cookie_notice_accepted
page3image1769000416Förstapartscookie Om besökaren accepterar villkoren page3image17689852801 månad
_le_v_aid.*.*
page3image1769220656Förstapartscookie Oklassificerad page3image176911689612 månader
_le_ses.*.*
page3image1769180512Förstapartscookie page3image1769225504Oklassificerad page3image176918382430 minuter
_le_id.*.*
page3image1769186144Förstapartscookie page3image1769231760Oklassificerad page3image176918800024 månader
_gid
page3image1769106192Förstapartscookie page3image1769190496Urskilja användare page3image178800571224 timmar
_ga
page3image1769235120Förstapartscookie page3image1769148768Urskilja användare page3image176880220824 månader
_gat_gtag_UA_*_*
page3image1768798576Förstapartscookie page3image1768787152Urskilja användare page3image1787096496Sessionen
_upsales_v_*
page3image1768785808Förstapartscookie page3image1788009808Oklassificerad Sessionen
_upsales_v_*_tracker
Tredjepartscookie upsales.com
CRM
24 månader
_upsales_v_*_session
page3image1769150352Tredjepartscookie upsales.com CRM page3image1769243024Session
euid
Tredjepartscookie emerse.com
Marknadsföring Förståelse för beteende mellan olika enheter
12 månader
ADGRX_UID
page3image1787138576Tredjepartscookie adgrx.com
Marknadsföring Identifierar användarens enhet
12 månader
ADGRX_CM_CASALE_BRIDGED
page3image1787119280Tredjepartscookie adgrx.com
Marknadsföring Identifierar användarens enhet
24 timmar
1P_JAR/DV/NID
page3image1769159968Tredjepartscookie google.com
Google personalization.
6 månader
UULE
Tredjepartscookie google.com
These cookies are used to
collect information about how visitors use our site.
24 timmar
IDE
Tredjepartscookie doubleclick.ne
Marketing cookie used on non-google sites.
18 månader

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, t.ex. Youtube, eller Google Analytics. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda s.k. tredjepartcookies på vår webbplats. Genesis IT har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur Du kan välja bort mottagandet av dem.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN

Du har vissa rättigheter i förhållande till Genesis IT AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av Dina personuppgifter. 

Du har följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om Din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med Ditt samtycke, om Du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som Du själv tillhandahållit oss.

Om Du bedömer Genesis IT AB:s behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har Du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

VIDARE ANNONSERING

Genesis IT AB vill ha möjlighet att nå ut till dig genom vidare annonsering. Om du samtycker kommer vi att samla in data för återannonsering, mätning och analys i upp till 30 dagar efteråt. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande genom att klicka på “nej tack”.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss via personuppgiftsansvarig@genesis.se

Personuppgiftsansvarig:

Genesis IT AB
Norrsågsvägen 41, 972 54
Luleå 010 27 27 200


1Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.