Retail Reborn

Molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat, anpassat
för kedjans huvudkontor. En verktygslåda med funktioner
och stöd för detaljstyrning av verksamhetens olika delar.

Retail Reborn

Molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat, anpassat
för kedjans huvudkontor. En verktygslåda med funktioner
och stöd för detaljstyrning av verksamhetens olika delar.

Komplett kedjefunktionalitet

Från grunden utvecklat för kedjeföretag inom retail med verksamhet i en komplex IT-miljö.

Komplett kedjefunktionalitet

Från grunden utvecklat för kedjeföretag inom retail med verksamhet i en komplex IT-miljö.

iFenix2019-Totalintegrerat-Kedja05-HighResSTILL

Kontroll och överblick

Centrala funktioner för att kunna styra delar i verksamheten såsom masterdata, prissättning, kampanjer och sortiment. Med data i realtid från respektive butik får kedjan både kontroll och överblick av såväl varuflöden som information.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Resultatförbättring

Omni – ökad försäljning via flera kanaler, butiker samt lagerställen.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Optimerat

Analys med heatmaps som visar försäljning fördelat över butikens ytor.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Priser och kampanjer

Avancerat stöd för prissättning och kampanj för både huvudkontor och butik.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Automatiserat

EDI och PIM – färre fel och mindre manuellt arbete. Effektiv hantering av stora mängder produktdata.

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

iFenix2019-FastRetail-01-loop

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

iFenix2019-Kostnaden-01-loop
testimonials11

Totalintegrerad

Byggd för att minimera antalet system med möjlighet till anpassning.

wireless-payment-credit-card-dollar Created with Sketch.

Nya affärsmodeller

Öppet för ändrade kundmönster och nya tekniska möjligheter.

mouse Created with Sketch.

Kostnadskontroll

Lägre kostnader för utveckling, drift och underhåll.