Wholesale Reborn

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat
affärssystem med rätt funktionalitet för grossistverksamhet.

Wholesale Reborn

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat 
affärssystem med rätt funktionalitet för grossistverksamhet.

Central hantering

Från grunden utvecklat för hantering av stora mängder information och transaktioner över flera lagerställen. Byggt för verksamheter i en komplex IT-miljö.

Central hantering

Från grunden utvecklat för hantering av stora mängder information och transaktioner över flera lagerställen. Byggt för verksamheter i en komplex IT-miljö.

iFenix2019-Totalintegrerat-Grossist-05-HighResSTILL

Kontroll och överblick

Centrala funktioner för att styra delar i verksamheten såsom masterdata, prissättning och sortiment. Data i realtid från respektive lagerställe ger både kontroll och överblick av såväl varuflöden som information.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Resultatförbättring

Omni – ökad försäljning via flera kanaler och olika butiker eller lagerställen.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Effektivt

Snabb tillgång till information med avancerad och intuitiv sökfunktion.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Integrerat

Möjlighet till inbyggd, webbaserad e-handelslösning med inloggning för kunder eller andra samarbetspartners.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Automatiserat

EDI och PIM – färre fel och mindre manuellt arbete. Effektiv hantering av stora mängder produktdata.

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

iFenix2019-FastRetail-01-loop

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

iFenix2019-Kostnaden-01-loop
testimonials11

Totalintegrerad

Byggd för att minimera antalet system med möjlighet till anpassning.

wireless-payment-credit-card-dollar Created with Sketch.

Nya affärsmodeller

Öppet för ändrade kundmönster och nya tekniska möjligheter.

mouse Created with Sketch.

Kostnadskontroll

Lägre kostnader för utveckling, drift och underhåll.