Retail Reborn

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat affärssystem. Anpassa verksamhet och system steg-för-steg. 

Retail Reborn

Växla över till ett molnbaserat, heltäckande och totalintegrerat affärssystem. Anpassa verksamhet och system steg-för-steg. 

All funktionalitet för butikshandel

Från grunden utvecklat för retail. Av retail. Skala funktionaliteten upp eller ner efter behov.

All funktionalitet för butikshandel

Från grunden utvecklat för retail. Av retail. Skala funktionaliteten upp eller ner efter behov.

iFenix2019-Totalintegrerat-Butik-05-HighResSTILL

All funktionalitet för butikshandel

Effektiv informationshantering av kunder, leverantörer och produkter. Tillgång till stora mängder produktinformation, även bilder och dokument. Effektiv sökfunktion. Hög tillgänglighet med molnbaserad tjänst och app. Kassa (POS) och mobil kassa (mPOS).

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Intelligent

Bättre utfall med beslutsstöd och analys genom samtliga processer.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Effektivt

Snabb tillgång till information med avancerad och intuitiv sökfunktion.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Optimerat

Analys med heatmaps som visar försäljning fördelat över butikens ytor.

ion-checkmark-circled - Ionicons Copy 23

Integrerat

Möjlighet till inbyggd och webbaserad e-handelslösning med full funktionalitet.

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

iFenix2019-FastRetail-01-loop

Utvecklat för
retail. Av retail

iFenix är byggt för att stärka konkurrenskraften
inom svensk handel. Och dessutom utmana de
stora it-företagen och deras affärssystem,
tekniskt såväl som ekonomiskt.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

Sänk den totala IT-kostnaden

Ett totalintegrerat och molnbaserat affärssystem har en lägre total ägandekostnad jämfört med ett traditionellt, moduluppbyggt system.

iFenix2019-Kostnaden-01-loop
testimonials11

Totalintegrerad

Byggd för att minimera antalet system med möjlighet till anpassning.

wireless-payment-credit-card-dollar Created with Sketch.

Nya affärsmodeller

Öppet för ändrade kundmönster och nya tekniska möjligheter.

mouse Created with Sketch.

Kostnadskontroll

Lägre kostnader för utveckling, drift och underhåll.