Byggt med kunden i fokus

Traditionella affärssystem utgår vanligtvis från företagets behov ur ett it-perspektiv. Funktionalitet och utveckling i iFenix utgår även från kundernas köpbeteenden och behov att interagera med företaget.

Tack vare totalintegrationen har iFenix ett enhetligt användargränssnitt vilket gör det enklare för användare som behöver förstå och arbeta i flera delar av systemet.

Kvalitetssäkrad implementation
Metodisk och förankrad. Utbildning sker parallellt. Ladda ner PDF
 • Butik

  App

  iFenix app (IOS Apple) är direkt kopplad till affärssystemet. Via appen kan personalen som jobbar i butiken skapa ordrar som skickas direkt till kassan. Funktioner finns även för att inventera, hantera inleveranser, beställningar och tillsammans med kunden, bläddra i sortimentet.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Artikelhantering

  Artikelhanteringen är i grunden byggd för ett stort artikelsortiment. Funktioner som förenklar löpande uppdateringar effektiviserar arbetet. Nya artiklar hämtas direkt från er “Artikelskaff” med färdigt artikeldata som texter, dokument, bilder med mera. Med ”Marginalförstärkaren” ges bland annat en automatiserad utpriskalkylering samt ökad marginalsättning vid sänkning av inpris. Stöd finns även för lager, beställningspunkter, dynamisk beställning, uppföljning och mycket mer.

  SE HELA
 • Butik

  Datakommunikation

  Datakommunikationen är säkrad. I händelse av störningar kopplar iFenix automatiskt över till 4G för att undvika driftstopp. Genesis IT kan helt eller delvis ansvara för din kommunikationslösning.

  SE HELA
 • Butik

  Datalagring

  En gemensam yta för företaget och en egen yta per användare med möjlighet att behörighetsstyra gemensamma mappar. Alltid tillgänligt med åtkomst antingen direkt via affärssystemet eller via en vanlig PC. Allt data säkerhetskopieras, inget behov av lokal backup.

  SE HELA
 • Butik

  Dokument & E-post

  Inuti iFenix finns ett personligt Windows-skrivbord, alltid tillgängligt. En dator med en webbläsare och internetuppkoppling är allt som krävs för tillgång till ordbehandling, kalkyl, e-post med mera. E-post kan du läsa antingen via iFenix eller webmail, den kan också installeras på mobila enheter eller sättas upp i en lokal PC-konfiguration. E-posten synkroniseras alltid med användarens samtliga enheter.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Elektroniska processer

  iFenix har stöd för elektroniska processer som fakturering och beställning, vilka ingår under vidare begreppet EDI, Electronic Data Interchange. Det finns flertalet standarder som hanterar information mellan köpare och säljare, iFenix stödjer såväl UBL som de flesta andra standarder för elektroniska processer. Gällande infrastruktur och överföring av elektroniska processer i iFenix stöds PEPPOL infrastruktur (AS4 protokoll) samt Transportfil BAS (AS2 protokoll). Sedan november 2014 rekommenderar SFTI att PEPPOL används som infrastruktur för utbyte av e-handelsmeddelanden.

  SE HELA
 • Kedja

  Ekonomi

  iFenix är fullt av ekonomifunktioner, exempelvis kund- och leverantörsreskontra. In- & utbetalningar, manuellt och via fil. Påminnelser, räntefakturering. Rotavdrag. Kreditstatus på kund. Inläsning av leverantörsfakturor, antingen manuellt eller via fakturatolkning.

  SE HELA
 • Fakturatolk

  Tolkning av leverantörsfakturor kan göras automatiskt. Förutom genom EDI kan fakturan skannas manuellt eller fås som pdf via e-post. Den läses då in automatiskt där en tolkning av fälten sker. Fakturainformationen levereras sedan direkt till leverantörsreskontran. Vid tillfällen då tolken är osäker på fakturainformationen notifieras användaren som då kan godkänna eller ändra. Tillgång till det skannade originalet finns även i detta skede.

  SE HELA
 • Butik

  Försäljning & Kassa

  Precis som allt annat i iFenix körs även kassan i en webbläsare. Beroende på behörighet finns även alla andra funktioner lätt tillgängligt, exempelvis Kund, Leverantör, Artiklar och Inköp. Order kan läggas såväl direkt i kassan som ute i butiken av en säljare via app – alternativt direkt på webben av kund. Order kan tas emot via EDI och stöd finns även för interna ordrar mellan butiker. Stöd finns också för presentkort.

  SE HELA
 • Kedja

  Genomfakturering

  Stöd finns för att en central inköpsorganisation ska kunna fakturera inköpen vidare mot respektive juridisk enhet i en organisation.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Inköp

  Leverantörsregister finns med stöd för centrala leverantörer som kan speglas ner till butiker i en kedja. iFenix hanterar också leverantörsdokument och avtal som kan vara viktiga ur ett inköpsperspektiv. I en butik kan beställningar göras dynamiskt, via app (iOS) eller manuellt.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Intranät

  För att ge enkel informationsspridning i antingen hela kedjan, företaget eller butiken har iFenix intranätsfunktionalitet såsom nyhetshantering, inlägg och dokument. Nyheter kan dessutom aviseras via e-post som en extra åtgärd för att mottagare inte ska missa viktig information.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Kedjefunktioner

  iFenix affärssystem är fullt av funktionalitet för att underlätta vardagen för kedjor, inom såväl detalj- som partihandel, exempelvis central hantering av kunder, leverantörer, priser, kampanjer, artiklar och avtal. Dessa ärvs sedan på ett enkelt och intuitivt sätt till butikerna. Stöd finns även för genomfakturering.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Kunder

  Central kundhantering för en hel butikskedja eller lokalt per butik. Prissättning för kunder kan ske utifrån grupperingar, artiklar och prislistor. Kunder kan via iFenix webblösning få inloggning för att se orderhistorik, fakturor, offerter eller för att lägga order. Bland övriga funktioner finns Kreditupplysning med sparat kreditdokument per kund, Projektmärkning med olika styrning för prissättning, fakturaintervall, betalnings- och leveransvillkor, fakturaintervall och mycket mer.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Logistik

  Stöd för in- och utleveranser, hantering av utkörningar och bokning av leveransresurser, kopplat mot adress- och kartregister från Postnummerservice och Google. Möjlighet för kunder att via webben ange leveransegenskaper vid order.

  SE HELA
 • Butik

  Priskalkylering

  iFenix unika ”Marginalförstärkare” ger en automatisering av utpriser gentemot inpriser från leverantörer. Övrigt stöd för prishantering är bland annat generella och kundspecifika prislistor, marginaler och/eller rabatter i olika nivåer samt kundspecifik prissättning med koppling mot projekt eller offert/order. Stöd finns också för bonushantering.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Reskontra

  Kundreskontra med inbetalning manuellt eller via fil. Påminnelser,inkassobrev, räntefakturering & kreditstatus på kund. Rotavdrag. Leverantörsreskontra med utbetalning, manuellt och via fil. Registrering av leverantörsfakturor, manuellt eller via tolkning. Gransknings- och attestflöde, avprickning, attestregler, omvänd skattskyldighet – och mycket mer.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Servrar & Datakraft

  iFenix är en helhetslösning där Genesis IT ansvarar för servrar och datakraft. Detta eliminerar behovet av investeringar i såväl hårdvara och personal, liksom underhåll och uppgraderingar av driftmiljöer.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Sökfunktionalitet

  Avancerad men enkel och mycket snabb sökfunktionalitet gör det möjligt att skapa precisa sökningar över flera funktioner såsom artiklar, kunder, referenser, leverantörer m m. Sökfunktionen är från grunden skapad för hantering av stora datamängder.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Webb & E-funktioner

  Företagets publika webbplats kan hanteras med iFenix. Stöd finns för att publicera information inom en hel kedja, ett företag eller endast en butik. Detsamma gäller även för produkter och produktgrupper med mängder av stödfunktioner för visning av priser, lager, filtrering på artiklar och sökfunktioner. Webben har även fullt stöd för företagets B2B-kunder med inloggning för utökad funktionalitet.

  SE HELA
 • Butik, Kedja

  Lager

  Lagersaldo i iFenix hanteras automatiskt via försäljning samt in-och utleveranser. Inventering görs via app (IOS) eller manuellt och valmöjligheter finns för att sköta inventeringen årligen eller rullande över året med hjälp av genererade inventeringslistor. Det finns utöver detta stöd för att göra ytterligare korrigeringar på lagersaldo vid behov.

  SE HELA
 • Adressregister

  iFenix är integrerat mot Postnummerservice med alla svenska adresser och postnummer vilket förenklar registrering av kundinformation och leveransadresser med mera. Informationen används även på webben för att lokalisera företagets eller kedjans butiker.

 • BankID

  Inloggning till iFenix kan göras med BankID eller via tvåstegsautenticering med användarnamn/lösenord + engångskod. Stöd för kunders inloggning via BankID är möjligt under förutsättning att avtal för detta finns med företagets bank.

 • CSV Artikel

  Separat inläsningsfunktion möjliggör för företaget att läsa in CSV-baserad artikelinformation på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.

 • Facebook

  Besökare på företagets webbplats kan dela nyheter, artiklar från ditt sortiment eller annan information på Facebook eller andra sociala medier.

 • Finfo Artikel

  iFenix är integrerat mot tjänsten Finfo Artikel som automatiskt uppdaterar artikelinformation i iFenix. För att kunna använda tjänsten behöver företaget ange vilka leverantörsabonnemang som som önskas och därefter teckna avtal med Finfo.

 • Finfo Mediacentral

  Finfo Media Central innehåller försäljningsrelaterad produktinformation såsom t. ex. bilder och dokument. Informationen finns automatiskt kopplad till artikelinformationen i iFenix. För att kunna använda tjänsten krävs ett avtal med Finfo.

 • Google Maps

  Integrationen gör det möjligt att effektivt planera och prissätta företagets utkörningar och leveranser. Redaktörsfunktionen i iFenix gör det också möjligt att enkelt publicera kartor med vägbeskrivningar till företagets butiker.

 • Google Mybusiness

  Export direkt till Google av butikernas platsinformation såsom telefonnummer, öppettider, adresser med mera. Funktionen kräver ett separat avtal med vår partner PinMeTo.

 • Youtube

  Med iFenix redaktörsfunktioner för webben publiceras enkelt företagets YouTube-videos på den egna webbplatsen.

 • Printtjänst

  Integration finns mot extern printtjänst för exempelvis fakturor. Moderna printrar och kuverteringsmaskiner ser till att alltid skicka företagets försändelser mest kostnadseffektivt.

 • Kreditupplysning

  Görs enkelt direkt vid registrering av ny kund. Svar ges omedelbart i iFenix. Kreditupplysningsdokumentet kan sparas direkt kopplat till kunden. För att kunna använda funktionen krävs ett separat avtal med en kreditupplysningstjänst.

Genesis IT tar mycket allvarligt på IT-säkerhet. Våra kunder anförtror oss att hantera affärskritiska data, det är därför vår plikt som leverantör att hålla högsta möjliga nivå både vad gäller säkerhet och tillgänglighet.

Vi har full kontroll över både den fysiska och logiska säkerheten då allt sköts ”in-house” hos Genesis IT, olikt många andra aktörer så hyr vi inte in oss någon annanstans utan äger själva vår driftanläggning.

I vår miljö finns strikta riktlinjer för såväl den fysiska som logiska tillgängligheten till information, ”rätt person på rätt plats”. Detta säkerställs med passage- & accesskontroller, övervakning med mera.

Fysisk säkerhet

 • All personal är säkerhetsklassad
 • Endast behörig personal har tillgång till serverhallen, passagekontroll sker med både kort, lösenord och identifikation via fingeravtryck
 • Skalskydd klass 3 av såväl yttre skalskydd som serverhallar
 • Samtliga områden omgärdas av elstängsel
 • Serverhallen är skyddad mot inbrott, översvämning, brand och värme
 • Hela anläggningen är larmad med koppling till larmcentral
 • Elförsörjningen är säkrad med redundanta dieselgeneratorer och UPS
 • Serverhallen kyls med två (2) alternerande kylaggregat. Ytterligare ett separat kylsystem finns för nödkyla
 • Backup av serverhallen finns på annan fysisk plats

Logisk säkerhet

 • Flera antivirussystem
 • System för intrångsdetektion
 • Segmenterade nät
 • Kontinuerlig övervakning av nät & servrar
 • Kontinuerlig säkerhetskopiering
 • Backup lagras även på annan fysisk plats

En support - flera kontaktvägar

Som användare av iFenix har företaget bara en support som hanterar alla frågor angående it-miljön. Supporten blir både effektivare och enklare med bara en leverantör som är ansvarig för hela hela it-miljön. Ärenden hanteras strukturerat genom första och andra linjen support samt övriga funktioner som specialist, drift och teknik. Kanaler för supportärenden är telefon, e-post, skärmdelning (TeamViewer) samt ärendehantering i iFenix.

Kundgemensam utveckling

Med sina fokusgrupper har Genesis IT med iFenix en engagerad och hängiven användargrupp som är starkt drivande i utvecklingen. Fokusgruppen är till 100% inriktat på handels- och retailföretagets behov och kundernas förändrade köpbeteenden. Frånvaron av komplexa och systemkänsliga integrationsplattformar gör att anpassningarna kan genomföras snabbt och kostnadseffektivt

Lär känna iFenix närmare

Ta nästa steg och börja

Ta nästa steg